Algemene voorwaarden

1. De klant dient het kledingstuk of ander textiel schoon aan te leveren. Als wij tijdens het verwerken verborgen vuile vlekken constateren zal uw kledingstuk of textiel niet versteld of gerepareerd worden.

2. Indien u restanten van uw kledingstukken of textiel terug wenst te krijgen, dient u dit vooraf kenbaar te maken bij het in leveren.

3. Verwerking’s termijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze verwerking’s termijn geeft u geen aanspraak op schadevergoeding.

4. Constateert u gebreken na het verwerken van uw kleding of ander textiel dient u dit binnen 14 dagen te melden bij ons. De kosten die na deze constatering gemaakt worden komen voor onze rekening.

5. Als u uw kleding of ander textiel zelf afgemeten aanlevert zijn wij niet aansprakelijk voor de verkeerde afmeting. Wij repareren of verstellen uw kleding zoals u de afmeting heeft aangegeven. Indien er na het repareren of verstellen nog aanpassingen gedaan moeten worden komen de kosten voor uw rekening.

6. U kunt na 6 maanden geen aanspraak meer doen op uw kleding die u in ons atelier heeft hangen. U zult regelmatig bericht krijgen dat uw kleding nog in ons atelier hangt en als u daar niet op reageert kunt u dus na 6 maanden geen aanspraak meer doen.